PRAVILA NAGRADNE IGRE

„ZA MALIŠANE PRAKTIČNO, ZA MAME FANTASTIČNO. HIPP VELIKA NAGRADNA IGRA”

 

Broj:   650-3/2024

Datum: 04.06.2024. godine

 

ORGANIZATOR

Član 1.

Nagradnu igru na temelju člana 96. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske (Službeni glasnik RS br.: 22/19 i 131/20) organizira ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar -Podružnica Banja Luka, Ramići b.b., 78 000 Banja Luka, . Identifikacijski broj: 4227049510064, PDV broj: 227039510005. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća Pravila sudjelovanja. Sudjelovanje u nagradnoj igri dopušteno je samo na temelju ovih Pravila sudjelovanja. 

 

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNE IGRE

 

Član 2.

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije branda HiPP  Društva HiPP GmbH & Co. Export KG. Nagradna igra počinje 04.07.2024. godine u 00:00 sati i traje do 04.08.2024. godine u 23:59 sati. Mjesto promocije nagradne igre su sve DM trgovine koje se nalaze na teritoriju Republike Srpske  i u kojima će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti traženi proizvodi kao i promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagrandoj igri.

 

NAZIV NAGRADNE IGRE

 

Član 3.

Nagradna igra organizira se pod nazivom: „ZA MALIŠANE PRAKTIČNO, ZA MAME FANTASTIČNO. HIPP VELIKA NAGRADNA IGRA”.

 

FOND NAGRADA

Član 4.

 

NAGRADNA IGRA - DM RS

ARTIKLI

CIJENA

KOLIČINA

VRIJEDNOST

Kalei Kolica Urban Black

158,00

2

316

Kalei Auto sj. ETERNO 360 FX Black/D.Grey  0-36kg HXW-HZ16

185,00

2

370

Hipp feeding stool

85,50

1

85,5

Hipp tractor white

193,45

1

193,45

POKLON PAKET

hipp pouch 100g

2,15

15

32,25

Hippis smoothie 120g

2,59

15

38,85

Bebivita pouch 90g

1,95

15

29,25

Bebivita pouch 120g

2,16

15

32,4

Hipp šampon&kupka

3,95

15

59,25

Hipp lip balm

3,74

15

56,1

siperak+čarapići+privjesak

6,00

15

90

     

         1.303,05    

 

 

 

*Priređivač ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti, niti otklanja bilo kakvu vrstu odštete zbog osvojenih nagrada i sudjelovanja u Nagradnoj igri.

 

 

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je 1.303,05 KM (slovima: jednuhiljadutristotinetri i 05/100 konvertibilne marke) sa uračunatim PDV-om.

 

PRAVO SUDJELOVANJA

 

Član 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti, s prebivalištem/boravištem  u Republici Srpskoj, koje obave kupovinu traženog proizvoda (član 6., Pravila) osim radnika Organizatora i članova njihove uže obitelji (roditelji, supružnik, životni partner, djeca, sestre, braća) i kompanija angažiranih u ovoj nagradnoj igri  te članova  njihovih užih obitelji.

Maloljetne osobe i osobe pod starateljstvom imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba pod starateljstvom, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj. Sudjelovanje u nagradnoj igri je dopušteno samo u svoje ime.

 

 

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI?

 

Član 6.

Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je kupnjom bilo kojeg HiPP I BEBIVITA proizvoda uvoznika ATACO d.o.o. Mostar osim mliječnih formula, u svim DM trgovinama u kojima se proizvodi nalaze u minimalnoj vrijednosti od 10,00 KM (deset konvertibilnihmaraka) na jednom računu i u vremenu trajanja nagradne igre. 

Sudionici nagradne igre, nakon kupovine HiPP I BEBIVITA artikla ili više njih u ukupnoj vrijednosti koja mora biti u vrijednosti od 10,00 KM ili višoj moraju na web stranici www.hipp.ba upisati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa (prebivalište/boravište), broj telefona, e-mail i broj računa). Sustav automatski sprječava unošenje istih brojeva računa na web stranicu više puta. 

Jedan sudionik može u ovoj nagradnoj igri osvojiti samo jednu nagradu iz nagradnog fonda.

Račun kao dokaz o kupovini HiPP proizvoda je potrebno sačuvati jer će se nagrade moći preuzimati samo uz predočavanje dobitnog računa. U nagradnoj igri ulaze samo računi kupljeni u razdoblju vremena trajanja nagradne igre.

Sudionici koji prekrše uvjete sudjelovanja organizator može u bilo kojem trenutku isključiti iz sudjelovanja.

 

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA


   Član 7.

Izvlačenje dobitnika će se održati dana 05.08.2024. godine, u 12:00 sati, u prostorijama Organizatora. Sve dodatne informacije ili poteškoće s prijavom putem weba učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške e-maila  office@amadis.ba.

Objava svih dobitnika bit će izvršena u roku od 8 dana od dana izvlačenja, na web stranici www.hipp.ba i to nakon što Organizator napravi verifikaciju i finalne spiskove.

 

   Član 8.

Izvlačenje se se vršiti od strane tročlane komisije imenovane od  strane Organizatora uz pomoć kompjuterskog softvera na način da će se od strane imenovane komisije klikom nasumično odrediti dobitnici.  O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik. 

Komisija će provjeriti da li je dobitnik ispunio sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. Softver će izvući i 2 rezervna dobitnika za svaku nagradu i u slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu ili u slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, Organizator će se obratiti rezervnom dobitniku, po redosljedu kako su izvučeni, ukoliko se izvučenom dobitniku nagrada ne mogne uručiti ili ukoliko postoje drugi razlozi navedeni u ovim pravilima koji sprečavaju dojelu nagrada.

Sudjelovanjem  u nagradnoj igri dobitnici pristaju i slažu se da ih se o osvajanju nagrade obavijesti telefonski, putem SMS-a, putem web stranice: www.hipp.ba, telefona ili putem drugih medija (društvene mreže organizatora).

 

KAKO PREUZETI NAGRADE?

 

Član 9.

Nakon izvlačenja dobitnika, od dobitnika će se tražiti da dostave potvrdu o kupovini( račun )  osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i jedinstveni matični broj ako je isti potreban zbog plaćanja poreza). Dobitnik će biti kontaktiran i zamoljen da pošalje navedene podatke, kako bi se nagrada mogla poslati i preuzeti od dobitnika na trošak Organizatora te kako bi se eventualno uplatio porez. Nakon potvrde ispravnosti svih podataka, Organizator ili ovlaštena osoba organizatora obavještava da su dobitnici nagrada. Potencijalni dobitnici su dužni dostaviti sve tražene podatke u roku od 3 dana od momenta dobivanja obavijesti o potencijalnom dobitku.  Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netočne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu istima. U slučaju neispunjavanja uvjeta postupa se po pravilima vezanim za rezervne dobitnike.

Dobitnici će putem brze pošte preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi i to ako dobitnik dostavi sve potrebne podatke koje traži organizator. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan kuriru brze pošte dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ukoliko je dobitnik maloljetnik nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja. Ako se nagrada ne može isporučiti dobitniku, Organizator je dužan postupiti po  ovom Pravilniku (rezervni dobitnici).

 

   Član 10.

Navedeni podaci iz člana 9 ovih Pravila su organizatoru potrebni radi objave dobitnika, identificiranja dobitnika i eventualnog reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa. Ne postoji obveza da se Organizatoru dostave osobni podatci, međutim, ako podaci nisu dostupni, sudjelovanje u nagradnoj igri se ne može održati.

 

POVJERLJIVOST

 

Član 11.

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

 

Član 12.

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, sudionici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u bazu podataka  Organizatoroa, Pružatelj tehničke podrške i Vlasnika branda, a sve u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i svrhu procesa izvlačenja dobitnika i podjele nagrada istima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici daju saglasnost organizatoru da broj telefona ostane spašen u bazi podataka Organizatora  koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu potreba ove nagradne igre. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova.

 

Član 14.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak (nagradna igra, podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu se moraju proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

 

a)     Amadis d.o.o. Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića b.b., 88 220 Široki Brijeg, pružatelj tehničke podrške,

b)     HiPP GmbH & Co. Export KG, Theresienthalstrasse 68, A-4810 Gmunden, Austrija, vlasnik branda.

 

 

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI

 

Član 15.

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora. 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

 

PUBLICITET i OBJAVA IMENA DOBITNIKA

 

Član 16. 

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad stanovanja mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama).

 

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE 

 

Član 17. 

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju Republike Srpske, po dobivanju suglasnosti od strane Republičke uprave za  igre na sreću Republike Srpske, te na web  stranici www.hipp.ba.

 

POREZI

 

Član 18.

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa važećim Zakonom.

 

ODGOVORNOST

 

Član 19.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost Organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost Organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati ​​i na osobnu odgovornost Radnika, predstavnika i zamjenika zastupnika Organizatora. 

Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradnu igru te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

 

Član 20. 

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima  je nagradna igra objavljena, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.       

 

U SLUČAJU SPORA

 

Član 21.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Osnovni sud u Banja Luci. 

 

Za  ATACO d.o.o. Mostar

Podružnica Banja Luka

Mirko Opačak

Direktor                                      

 

*Priređivač ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti, niti otklanja bilo kakvu vrstu odštete zbog osvojenih nagrada i sudjelovanja u Nagradnoj igri.

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je 1.362,86 KM (slovima: jednuhiljadutristotinešezdesetdvije i 86/100 konvertibilne marke) sa uračunatim PDV-om.

PRAVO SUDJELOVANJA

Član 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti, s prebivalištem/boravištem  u Republici Srpskoj, koje obave kupovinu traženog proizvoda (član 6., Pravila) osim radnika Organizatora i članova njihove uže obitelji (roditelji, supružnik, životni partner, djeca, sestre, braća) i kompanija angažiranih u ovoj nagradnoj igri  te članova  njihovih užih obitelji.

Maloljetne osobe i osobe pod starateljstvom imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba pod starateljstvom, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj. Sudjelovanje u nagradnoj igri je dopušteno samo u svoje ime.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI?

Član 6.

Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je kupnjom svih HiPP proizvoda uvoznika ATACO d.o.o. Mostar osim mliječnih formula, u svim trgovinama i apotekama u kojima se proizvodi nalaze u minimalnoj vrijednosti od 25,00 KM (dvadesetpet i 00/100 konvertibilnihmaraka) i u vremenu trajanja nagradne igre.

Sudionici nagradne igre, nakon kupovine HiPP artikla ili više njih u ukupnoj vrijednosti koja mora biti u vrijednosti od 25,00 KM ili višoj moraju na web stranici www.hipp.ba upisati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa (prebivalište/boravište), broj telefona i broj računa). Sustav automatski sprječava unošenje istih brojeva računa na web stranicu više puta.

Jedan sudionik može u ovoj nagradnoj igri osvojiti samo jednu nagradu iz nagradnog fonda.

Račun kao dokaz o kupovini HiPP proizvoda je potrebno sačuvati jer će se nagrade moći preuzimati samo uz predočavanje dobitnog računa. U nagradnoj igri ulaze samo računi kupljeni u razdoblju vremena trajanja nagradne igre.

Sudionici koji prekrše uvjete sudjelovanja organizator može u bilo kojem trenutku isključiti iz sudjelovanja.

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA


Član 7.

Izvlačenje dobitnika će se održati dana 21.12.2023. godine, u 12:00 sati, u prostorijama Organizatora. Sve dodatne informacije ili poteškoće s prijavom putem weba učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške e-maila  office@amadis.ba.

Objava svih dobitnika bit će izvršena u roku od 8 dana od dana izvlačenja, na web stranici www.hipp.ba i to nakon što Organizator napravi verifikaciju i finalne spiskove.

Član 8.

Izvlačenje se se vršiti od strane tročlane komisije imenovane od  strane Organizatora uz pomoć kompjuterskog softvera na način da će se od strane imenovane komisije klikom nasumično odrediti dobitnici.  O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik.

Komisija će provjeriti da li je dobitnik ispunio sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. Softver će izvući i 2 rezervna dobitnika za svaku nagradu i u slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu ili u slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, Organizator će se obratiti rezervnom dobitniku, po redosljedu kako su izvučeni, ukoliko se izvučenom dobitniku nagrada ne mogne uručiti ili ukoliko postoje drugi razlozi navedeni u ovim pravilima koji sprečavaju dojelu nagrada.

Sudjelovanjem  u nagradnoj igri dobitnici pristaju i slažu se da ih se o osvajanju nagrade obavijesti telefonski, putem SMS-a, putem web stranice: www.hipp.ba, telefona ili putem drugih medija (društvene mreže organizatora).

KAKO PREUZETI NAGRADE?

Član 9.

Nakon izvlačenja dobitnika, od dobitnika će se tražiti da dostave potvrdu o kupovini( račun )  osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i jedinstveni matični broj ako je isti potreban zbog plaćanja poreza). Dobitnik će biti kontaktiran i zamoljen da pošalje navedene podatke, kako bi se nagrada mogla poslati i preuzeti od dobitnika na trošak Organizatora te kako bi se eventualno uplatio porez. Nakon potvrde ispravnosti svih podataka, Organizator ili ovlaštena osoba organizatora obavještava da su dobitnici nagrada. Potencijalni dobitnici su dužni dostaviti sve tražene podatke u roku od 3 dana od momenta dobivanja obavijesti o potencijalnom dobitku.  Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netočne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu istima. U slučaju neispunjavanja uvjeta postupa se po pravilima vezanim za rezervne dobitnike.

Dobitnici će putem brze pošte preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi i to ako dobitnik dostavi sve potrebne podatke koje traži organizator. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan kuriru brze pošte dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ukoliko je dobitnik maloljetnik nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja. Ako se nagrada ne može isporučiti dobitniku, Organizator je dužan postupiti po  ovom Pravilniku (rezervni dobitnici).

Član 10.

Navedeni podaci iz člana 9 ovih Pravila su organizatoru potrebni radi objave dobitnika, identificiranja dobitnika i eventualnog  reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa. Ne postoji obveza da se Organizatoru dostave osobni podatci, međutim, ako podaci nisu dostupni, sudjelovanje u nagradnoj igri se ne može održati.

POVJERLJIVOST

Član 11.

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Član 12.

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, sudionici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u bazu podataka  Organizatoroa, Pružatelj tehničke podrške i Vlasnika branda, a sve u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i svrhu procesa izvlačenja dobitnika i podjele nagrada istima.

Član 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici daju saglasnost organizatoru da broj telefona ostane spašen u bazi podataka Organizatora  koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu potreba ove nagradne igre. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova.

Član 14.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak (nagradna igra, podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu se moraju proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

a)       Amadis d.o.o. Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića b.b., 88 220 Široki Brijeg, pružatelj tehničke podrške,

b)      HiPP GmbH & Co. Export KG, Theresienthalstrasse 68, A-4810 Gmunden, Austrija, vlasnik branda.

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI

Član 15.

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

PUBLICITET i OBJAVA IMENA DOBITNIKA

Član 16.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad stanovanja mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama).

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Član 17.

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju Republike Srpske, po dobivanju suglasnosti od strane Republičke uprave za  igre na sreću Republike Srpske, te na web  stranici www.hipp.ba.

POREZI

Član 18.

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa važećim Zakonom.

ODGOVORNOST

Član 19.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost Organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost Organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati ​​i na osobnu odgovornost Radnika, predstavnika i zamjenika zastupnika Organizatora.

Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradnu igru te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Član 20.

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima  je nagradna igra objavljena, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.       

 U SLUČAJU SPORA

Član 21.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.

 

Za  ATACO d.o.o. Mostar

Podružnica Banja Luka

Mirko Opačak

Direktor