Važne hranjive tvari

Pravilna prehrana izrazito je važna za rast i razvoj djeteta. Ovdje se nalazi pregled najvažnijih nutrijenata i koje su posljedice njihova nedostatka.