O podrijetlu našeg BIO-mlijeka

Odakle potječe BIO mlijeko za HiPP BIO mliječne formule?

HiPP koristi samo mlijeko s farmi koje djeluju strogo u skladu sa smjernicama organskog uzgoja. Krave se čuvaju u odgovarajućim uvijetima te više od 200 dana godišnje provode hraneći se na prirodnim pašnjacima koji nisu tretirani kemijskim gnojilima i sintetičkim pesticidima. Životinje hranjene travom, sijenom i žitom osiguravaju najbolju biološku kvalitetu koja utječe i na kvalitetu samog mlijeka. Organsko mlijeko čini HiPP mliječne formule tako vrijednima.

 

HiPP BIO mlijeko strogo je kontrolirano

Nenajavljene kontrole od strane neovisnih nadzornih institucija osiguravaju kvalitetu. HiPP kontrolira proizvode i u svojim laboratorijima za kontrolu kvalitete koji imaju protokol stroži od onog propisanog od strane mjerodavnih institucija.

Time želimo osigurati samo najbolje BIO-mlijeko za Vašu bebu.