Najčešća pitanja na temu mliječne hrane

Dojenje

Kada i koliko često bi moje dijete treba piti?...

Mliječne formule

Kada prelazimo sa početne na prijelaznu mliječnu formulu?

Potrebna količina

Mora li dijete popiti sve iz bočice?

Bočica & čuvanje

Koliko topla mora biti voda za miješanje mliječne formule?

Higijena

Bočice i dude varalice se moraju nakon svakog korištenja dobro oprati.

Specijalne mliječne formule

Ovdje HiPP odgovara na najčešća pitanja vezana uz specijalne mliječne formule.