Vaša osobna krivulja povećanja tjelesne mase tijekom trudnoće

Kalkulator za dobivanje tjelesne mase tijekom trudnoće pokazuje Vam da li ostvarujete adekvatan rast tjelesne mase te koliko bi bilo idealno da dobijete na kilaži tijekom trudnoće.

S obzirom da preporučeno povećanje tjelesne težine ovisi od BMI (Indeksa tjelesne težine)** kojeg ste imali prije trudnoće, za izračunavanje nam je potrebna Vaša težina prije trudnoće i Vaša visina. 

* Preporučeno povećanje tjelesne težine nije primjenjivo na višeplodne trudnoće.
** Indeks tjelesne težine (BMI) je omjer tjelesne težine i visine. Izračunavanje: Tjelesna težina (u kg) podijeljena sa visinom na kvadrat (m²). Primjer: 60kg : (1,60m)² = 13,4 kg/m². BMI žene normalne tjelesne težine je između 18,5-24,9 kg/m²