Razvoj govora

Ovdje ćemo navesti korake u razvoju govornih sposobnosti Vaših beba.

Imajte na umu: Djeca se razvijaju različitim brzinama. Ako imate pitanja u vezi razvoja svoje bebe, obratite se pedijatru.

0,5 do 1 godine

 • Često pravi lance slogova
 • Sastavljanje parnih slogova (mama, tata) bez konotacija
 • Dijalog brbljanjem između roditelja i dijeteta

10 do 18 mjeseci

 • Dijete razumije jednostavne verbalne upite („Gdje je tata?“)
 • Prve riječi sa 12, 13 mjeseci
 • Dijete prepoznaje neke osobe, dijelove tijela ili predmete

1 do 2 godine

 • Rječnik: 20 do 50 riječi
 • Prve kombinacije dvije riječi
 • Govor još uvijek nerazumljiv

2 do 3 godine

 • Dijete postavlja pitanja
 • Dijete govori u prvom licu jednine o sebi
 • Dijete je razumljivo nepoznatim ljudima, iako nije savladalo sve zvukove
 • Dijete govori u kombinacijama dvije do četiri riječi sa još nezavršenom rečenicom

3 do 4 godine

 • Do kraja četvrte godine dijete bi trebalo savladati sve zvukove, u dječijoj intonaciji, i sastavljati cijele rečenice
 • Nepoznate osobe mogu dobro razumjeti dijete