Riba iz održivog ribolova

HiPP koristi samo ribu certificiranu od MSC-a iz organske akvakulture. MSC jamči da ribolov koji kontrolira udovoljava određenim ekološkim standardima, čuva riblju populaciju i djeluje u skladu s načelima učinkovitog upravljanja.

Da bi se osigurao najkvalitetniji riblji okolišni uvjeti redovito se analiziraju i odabiru ribolovna područja posebne izvrsnosti na otvorenom moru.

Uz sve ove mjere, HiPP također pomaže u sprječavanju prekomjernog izlova mora i u zaštiti ribljih populacija, tako da će naši mali potrošači današnjice imati dovoljno na raspolaganju ribljih resursa kad odrastu.

Marine Stewardship Council neovisna je međunarodna neprofitna organizacija koja potvrđuje održivi ribolov. Neovisni revizori kontinuirano provjeravaju je li ribolov u skladu s visokim standardima MSC-a. MSC standard jamči da riba dolazi iz certificiranog ribolova koji štiti okoliš kao i riblji fond.