Skip to main content

Njemačka

Njemačka je smještena u srednjoj Europi, a karakteriziraju je tri vrste krajolika: Alpe i njihova podnožja, niski planinski lanci sa svojim dolinama i kotlinama, te nizine Sjeverne Njemačke. Na sjeveru i zapadu je oceanska klima, s umjereno toplim ljetima i blagim zimama. Na istoku i jugu, međutim, klima je subkontinentalna, što rezultira hladnijim zimama i toplijim ljetima. Otprilike polovina zemljišta koristi se u poljoprivredne svrhe, a HiPP također uzgaja mnoge svoje sirove proizvode u Njemačkoj, poput HiPP organske mrkve, organskog krumpira, organskog pastrnaka i organskih jagoda. Nadalje, gotovo trećina zemlje prekrivena je zimzelenim i listopadnim šumama. Pružaju dom za domaće životinjske vrste poput svinja, lisica i jelena.