FOS (frukto-oligosaharidi)

Kratica FOS označava frukto-oligosaharide. Riječ je o prehrambenim vlaknima koja se sastoje od polisaharida i imaju pozitivan utjecaj na crijevnu floru. FOS su oligosaharidi na bazi biljaka, dobiveni uglavnom iz lukovica, poput cikorija, poriluka i luka. FOS neprobavljeni prolaze u debelo crijevo i tamo hrane crijevne bakterije. Budući da majčino mlijeko sadrži samo laktozu, a ne fruktozu, galakto-oligosaharidi (GOS) iz laktoze bliži su prehrambenim vlaknima majčina mlijeka s prebioticima nego frukto-oligosaharidi (FOS).