Skip to main content

Mađarska

Mađarska je ograđena zemlja u srednjoj Europi koja velikim djelom leži u Panonskom porječju. Okružena je planinama i smještena u depresiji, zbog čega je relativno ravna. Samo trećina zemlje nalazi se na više od 200 metara nadmorske visine. Na jugu i istoku nalazi se mađarska nizina koja obuhvaća više od polovice cijele države. Rijeka Dunav teče kroz zemlju od sjevera do juga. Zapadno od Dunava krajolik karakteriziraju brda i planine. U Mađarskoj vlada kontinentalna klima, gdje se razlika u ljetnim i zimskim mjesecima povećava od zapada do istoka, dok se padaline smanjuju. Tako je klima vrlo pogodna za uzgoj HiPP organske bundeve, HiPP organskog krumpira i HiPP organske jabuke.