Skip to main content

Gruzija

Gruzija leži na istočnim obalama Crnog mora, na granici između Europe i Azije, a njen teritorij je uglavnom planinski. Veliki Kavkaz čini sjevernu granicu, a Mali Kavkaz južnu granicu. Između se nalazi Kura-Araska nizina s brojnim rijekama. Klima na Crnom moru i u obližnjim obalnim regijama je suptropska. Na istoku zemlje klima je kontinentalna s malo oborina, ali s jakim temperaturnim oscilacijama. Najvažnija poljoprivredna zemljišta nalaze se u slivu Kura-Aras. Ovdje se uzgaja povrće, ali i voće poput HiPP organskih jabuka koje ovdje pronalaze optimalne uvjete uzgoja.