Meni

Održati budućnost vrijednom življenja za slijedeće generacije

Održivost zahtijeva način života i poslovanja, koja prirodne resurse kao temelj svih ljudskih života ne preopterećuje, niti rasipa ili uništava. Ideja, koja se krije iza ovog pojma, je već opisana prije stotine godina u šumarstvu. Ovo se odnosi na oblik upravljanja, u kojem se koristi samo ona količina drveta, koja može opet i da naraste, tako da šuma nikada ne posiječe u cjelini, već da se uvijek regeneriše i da se može koristiti od strane budućih generacija.