Meni

Vaša osobna karta težine tokom trudnoće

Vaša osobna karta težine tokom trudnoće

Kalkulator za povećanje tjelesne težine tokom trudnoće pokazuje da li se Vaša težina povećava u skladu sa preporučenim opsegom i koliko kilograma biste trebali dobiti u najboljem slučaju do datuma poroda.

S obzirom da preporučeno povećanje tjelesne težine ovisi od BMI (Indeksa tjelesne težine)** kojeg ste imali prije trudnoće, za izračunavanje nam je potrebna Vaša težina prije trudnoće i Vaša visina. 

* Preporučeno povećanje tjelesne težine nije primjenjivo na višeplodne trudnoće.
** Indeks tjelesne težine (BMI) je omjer tjelesne težine i visine. Izračunavanje: Tjelesna težina (u kg) podijeljena sa visinom na kvadrat (m²). Primjer: 60kg : (1,60m)² = 13,4 kg/m². BMI žene normalne tjelesne težine je između 18,5-24,9 kg/m²