Skip to main content

O raznolikosti

Na svijetu postoji oko 1.400 različitih sorti manga. HiPP ih uglavnom koristi tri za svoje organske proizvode: Alphonso, Magdalena River i Kesar. Već ih prerađujemo u zemljama u kojima se uzgajaju, tako da manje otpada, poput kore i kamenja, transportujemo u Njemačku.