Skip to main content

O raznolikosti

Kod voća, izbor sorte je presudan pri proizvodnji hrane za bebe. Za HiPP organske proizvode pogodno je samo voće koje je razvilo svoj puni okus zahvaljujući dovoljnom sazrijevanju. HiPP primarno uzgaja organske jagode sorti Camarosa, Senga Sengana i Sabrina.