Skip to main content

Jeste li znali?

Da je ukupni kapacitet kravljeg želuca jednak kapacitetu kade?

Želudac odraslog čovjeka, međutim, drži samo oko 1,2 do 1,6 litara. To znači da nam je želudac oko 100 puta manji od kravljeg. Četiri odjeljaka kravljeg stomaka, koji mogu primiti do 140 litara, nazivaju se: burag, kapura, knjižavac i sirište. Ova struktura omogućuje kravama da prenose travu u burag, koji probavlja celulozu koja se u njoj nalazi, a koju ljudi i mnogi drugi organizmi nisu u stanju probaviti.