Skip to main content

Kolumbija

Kolumbija leži na sjeverozapadu Južne Amerike i graniči s Tihim oceanom na zapadu, kao i Karipskim morem na sjeveru. Za zemlju je karakteristično gorje Anda na zapadu i nizine na istoku i jugu. Ande su prošarane dugim dolinama, koje navodnjavaju tri velike rijeke. Nizina s vlažnim savanama i tropskim prašumama zauzima više od polovice zemlje. Na klimu u Kolumbiji utječu unutarnji tropi. Mala fluktuacija temperature i varirajuće količine oborina karakteristične su za zemlju. Pacifička obala i jug istočnih nizina prekriveni su tropskim kišnim šumama i nude prirodno stanište velikom broju biljaka. HiPP organski mango također ovdje pronalazi optimalne uvjete za rast.