Mjerna žlica

U svakom pakiranju mlijeka za dojenčad nalazi se mjerna žlica koja je točno dizajnirana za taj određeni prah. Vrlo je važno da se prah mjeri samo s priloženom mjernom žlicom, u skladu s uputama na pakiranju. To je jedini način kojim možemo biti sigurni da pripremljena formula sadrži točnu količinu hranjivih sastojaka u sebi i da dijete primi sve potrebne hranjive tvari.