Dohrana

Dojenje je najbolje za bebe.

Proces kada se dojenje zamijeni čvrstom hranom, nazivamo dohrana. Postoji razlika između primarne i sekundarne dohrane. U slučajnu primarne dohrane, majka uopće ne počinje dojiti nakon poroda.

Sekundarna dohrana je uobičajenija, gdje majka doji dijete nakon rođenja. WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) preporučuje da se djeca isključivo doje - koliko je to moguće – prvih pola godine.

Najbolje vrijeme za uvođenje dohrane razlikuje se od djeteta do djeteta i o tome treba odlučiti majka. U svakom slučaju prijelaz na dohranu treba biti lagan i postepen kako bi se izbjegle neželjene situacije i zdravstveni problemi majke, poput začepljenja  mliječnih kanala.