Sivi ćuk


Sivi ćuk je vrsta sove koja je veličine ptice kos. Ova vrsta živi u starim stablima i voćnjacima, parkovima i napuštenim ruševinama. Za razmnožavanje posebno vole livadne voćnjake. Sivi ćuk voli sjediti na drvenim stupovima i promatrati okolinu. U sumrak i noću, sivi ćuk kreće u lov na insekte i miševe.

Nažalost, danas su male sove postale rijedak prizor jer pronalaze manje prirodnih rupa za gniježđenje.


Male sovice su monogamne, što znači da imaju samo jednog partnera tijekom života.