Skip to main content

Pravila nagradne igre i zaštita privatnosti za HiPP Adventski kalendar

PRAVILA NAGRADNE IGRE "online nagradna igra – HiPP Adventski kalendar"

Članak 1

Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom „HiPP Adventski kalendar“ organizira i provodi Priređivač: Amadis d.o.o, Fra Didaka Buntića bb, 88220 Široki Brijeg (u daljnjem tekstu: Priređivač)

Članak 2

Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha online nagradne igre „HiPP Adventski kalendar’’ je promocija HiPP proizvoda. Nagradna igra traje od 01.12.2023. godine do 24.12.2023. godine i ima 24 kola. Svaki dan u tom periodu sudionici će moći sudjelovati u nagradnoj igri odgovarajući na pitanje dana te će biti izvučena 3 dnevna dobitnika nagradne igre.

Članak 3

Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine putem web stranice: www.hipp.ba.

Članak 4

Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od 72 nagrade, 24 dana po 3 poklon paketa svaki dan:

24 x Poklon paket 1 : HiPP puzzle, HiPPiS Jabuka, banana i mango s kokosovim mlijekom i zobenim pahuljicama, HiPP ravnalo, HiPP pelena, HiPP memo game, HiPP žlica. 

24 x Poklon paket 2: HiPPiS Jabuka, banana i mango s kokosovim mlijekom i zobenim pahuljicama, HiPP platnena vrećica, HiPP ravnalo, HiPP pelena, HiPP memo game, HiPP žlica. 

24 x Poklon paket 3: HiPPofant plišani slonić, HiPPiS Jabuka, banana i mango s kokosovim mlijekom i zobenim pahuljicama, HiPP ravnalo, HiPP pelena, HiPP memo game, HiPP žlica.

 Članak 5

Mehanika nagradne igre

A. Način sudjelovanja

Svaki dan u periodu od 01.12.2023. do 24.12.2023. na web stranici hipp.ba na Adventskom kalendaru biti će objavljeno jedno pitanje sa ponuđena 3 odgovora. Svaki dan će se birati tri pobjednika dana (prva, druga i treća nagrada).

 Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Bosni i Hercegovine koji točno i u potpunosti ispune obrazac s osobnim podacima te uspješno u predviđenom vremenu odgovore na pitanje postavljeno na hipp web stranici u navedenom periodu. Svaka osoba može sudjelovati u nagradnoj igri svaki dan samo jednom. 

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

B. Izvlačenje nagrada

Izvlačenje za dnevne pobjednike održavat će se drugi radni dan za prethodni, ponedjeljkom za petak, subotu i nedjelju ili neradni dan.

Svi zaprimljeni osobni podaci sudionika nagradne igre, zaprimljeni putem aplikacije na službenoj web stranici hipp.ba spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. U izvlačenju sudjeluju uspješne prijave zaprimljene u periodu svakog dana trajanja nagradne igre – od 01.12.2023. u 00:00:00 do 24.12.2023. do 23:59:59.

Prijave zaprimljene izvan navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu prva 3 izvučena dobitnika ostvaruju pravo na nagrade određene za taj dan.

Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju. Imena dnevnih dobitnika bit će objavljena na dnevnoj bazi na www.hipp.ba svaki dan nakon izvlačenja dobitnika.

C. Preuzimanje nagrada

Nagrade će se dobitnicima slati na kućnu adresu u roku od mjesec dana od objave dobitnika. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, najkasnije 30 dana od objave.

Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog Članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pismeno obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6 

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Bosni i Hercegovini osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7 

Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8

Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave kao i netočni odgovori na pitanja nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10

Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, prezime, adresa (navodeći samo grad), slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, SMS-a, telefonskim pozivom u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.hipp.ba, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13

Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.

Članak 14

Objava dobitnika

Imena dnevnih dobitnika bit će objavljena na dnevnoj bazi na www.hipp.ba svaki dan nakon izvlačenja dobitnika, a svi dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.hipp.ba dana 29.12.2023.

Članak 15

Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 16

Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data ControllerOrganizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.