Meni

Dr. Hans Müller: otac biološkog uzgoja

Dr. Hans Müller je rođen 1891. U Bernu. Odrastao je u krugu od šestero braće i sestara na farmi Emmentaler. Do ranih 30tih Müller je radio kao nastavnik. Iskustvo s potrebama poljoprivrednika i sličnim socijalnim problemima mu je bio razlog ulaska u politiku.

Tokom svoje političke karijere, uključujući 19 godina u Nacionalnom vijeću, Dr. Hans Müller zaključuje da se osnovni problemi seoskog života ne  mogu riješiti na političkoj razini, nego da seljaci moraju pomoći sami sebi.

Njegov osnovni fokus su bile male farme i njihovo preživljavanje. Kao jedan od načina samopomoći za farme, Dr. Hans Müller je vidio odlazak iz konvencionalnih gospodarstava, smanjenje troškova životnih namjernica.

Zajedno sa svojom suprugom, Dr. Marie Müller i doktorom, bakteriologom i naučnikom tla Dr. Hansom Peterom Reusch razvija metode organsko-biološkog uzgoja.

Dr. Hans Müller je preuzeo zadatak od ove grupe, da  na osnovu naučno recenziranih pronalazaka njegove supruge i bakterioloških nalaza Dr. Ruscha pronađe način za implementiranje u praksi.

Sa svojom novom metodom donio je novi impuls u poljoprivredi ne samo u Švicarskoj. Slično kao način biološki-dinamične poljoprivredne proizvodnje, koji je također razvijen u Švicarskoj od strane Rudolfa Steinera, proširila se i  biološko-organska proizvodnja  na druge zemlje.