Meni

Održivi proizvodi osiguravaju budućnost naše djece

Zdrave namirnice u skladu sa prirodom

Mi proizvodimo “sredstva za život”. Za ekološku proizvodnju zdrave dječije hrane i premium kvalitet HiPP preuzima kao međunarodni proizvođač dječije hrane posebnu odgovornost. Sve više potrošaća želi da sazna odakle dolaze njihove namirnice i na koji način su proizvedene. Održiva ishrana i održiva konzumacija zauzimaju sve važnije mjesto.

HiPP Bio-pečat

HiPP predstavlja već duže od 50 godina biološku poljoprivredu, koja poštuje prirodne tokove, štiti okoliš i koja je posebno održiva. To garantuju HiPP Bio-pečat i Claus Hipp svojim imenom. Sa našim visokim kriterijama kvalitete mi prevazilazimo zakonska pravila i daleko smo iznad zahtjeva koje propisuje EU-Bio-pečat. Zato svaka teglica kod HiPP-a prođe preko 260 kontrola. HiPP-Laboratoriji se ubraja u vodeće u Evropi

CO2-otisak

HiPP je kao prvo njemačko preduzeće iz područja prehrane proračunao CO2-otisak koji se odnosi na proizvod. U budućnosti želimo sve relevantne ekološke bilance za naše kupce sakupiti, kako bismo im mogli dati informacije o tome koliko se CO2 oslobađa kod proizvodnje jednog HiPP proizvoda.

Nema zelenog genetičkog inženjeringa

Jasno „Ne“ za zeleni genetički inženjering, jer je to za nas etička obaveza. Naša je posebna obaveza da spriječimo ekstrmno smanjenje zastupništva određenih vrsta radi gen. inj. i njegovih dramatičnih posljedica na biološku raznolikost. Radi se ipak o osnovi svačijeg života.

 Transparentni lanac dostavljanja i dodanih vrijednosti

HiPP radi usko sa svojim proizvođačima: Mi možemo postići naše ciljeve samo ako i naši dostavljači i partneri posluju održivo. Sastavni dio naših ugovora je dakle kodex ponašanja i etike. Brinemo se zajedno sa našim partnerima u lancu dostavljanja ne samo za najbolji kvalitet, već i za ekološke, socialne i ekonomske standarde. HiPP se posebno trudi da uspostavi dugoročne i povjerljive poslovne veze.