Meni

Uzgoj povrća

Naše bio-povrće se uzgaja na prirodan način

Hemijsko-sintetička sredstva su zabranjena.

Korov se plijevi tradicionalno mehanički – i također ručno. Štitimo korisne kukce, a štetne udaljavamo spretnim sađenjem. Na primjer sa biljkama na rubovima polja, koje su kucima posebno delikatne i koje ih mame

Kako bi se spriječio korov i medljika kod krompire, mi ih posipamo sa prašinom od kamenja, koja jača biljku i veže vlažnost. Pošto se odričemo umjetnog gnojiva, dobijamo istina manje špinata, ali je zato mali procenat nepoželjnih nitrata u špinatu.

Naše mrkve sadimo na mjestima izloženim vjetru. Vjetar sadnice može doslovno pomesti. Napad gljiva i štetočina se tako na prirodan način smanjuje.