Meni

Intervju Bio-pečat

Bio doživljava bum. Ali da li je Bio zaista garancija za zdravu ishranu? Od čokolade do ćipsa, svaki se proizvod u međuvremenu može nazivati Bio...

Iz tog razloga će Vam Prof. Dr. Claus Hipp, koji je kao malo ko u Njemačkoj imao uticaj na biološki uzgoj, iscrpno objasniti razliku između standardne bio i HiPP bio kvalitete.

Gospodine Hipp, Vi imate vlastiti Bio-pečat. Zašto?

C. Hipp: Najprije iz sazrijele tradicije. Mi smo već prije više od 50 godina počeli sa biološkom poljuprivredom. U ono doba Bio-uzgoj nije bilo velika tema, čak što više, tada je primjena hemije u poljoprivredi ulazila na velika vrata. Mi smo sa HiPPom plivali protiv struje, te smo biološki uzgoj iz punog uvjerenja ubrzavali. I time smo u ishrani beba postavili nova mjerila u kvaliteti.

Ali zar i EU-Bio-logo ne stoji za kvalitetu?

Naravno. Evropska bio odredba je dobra stvar. Ona zabranjuje primjenu hemijsko-sintetičkih sredstava za prskanje i gnojiva, te postavlja propise o položaju polja, državnih posjeda i mnogo drugih stvari.

Zar onda nije nepotrebno držati se vlastitog Bio-pečata?

Ni u kojem slućaju. Standardni bio-logo je dobar, ali taj Bio-logo ne tvrdi, da u dotičnoj bio –robi nema štetnih tvari. Štetne tvari iz zraka ili iz susjednih polja mogu urod opteretiti. U skladu s tim propisi za ishranu beba dozvaljavaju samo male količine sredstava za zaštitu biljaka u hrani za bebe. Dok kod HiPPa naprotiv ne postoji nikakva tolerancija. To znači, da mi ne dozvoljavamo ni najmanje ostatke sredstava za zaštitu biljaka u našoj hrani za bebe. Samo bezprijekorna Bio-roba dospijeva u teglice, te dobija naš Bio-pečat.

HiPP Bio-pečat znači predstavlja najviši stepen čistoće. Kako to u današnje vrijeme može jos uspijeti?

Najprije provjeravamo probe zemljišta, da li neka oranica uopšte dolazi u pitanje. HiPP polje može postati ono što je udaljeno od industrije i cesta sa gustim saobraćajem. Već smo predhodnih godina uzeli pod ekskluzivni ugovor područja za uzgoj koja najbolje odgovraju datoj vrsti povrća. Desetljećima smo sticali posebna saznanja, na koji način se se mora voditi plodored kako bi uticaj štetnih tvari ostao što niži. I za vrijeme sadnje brinemo se o Bio-poljuprivrednicima i usko s njima surađujemo. Kasnije pri isporuci poljuprivrednik kod nas smije tek istovariti, kada naša laboratorijska provjera potvrdi, da je roba ispunila stroge HiPP zahtjeve čistoće.

Dokle idu Vaše kontrole štetnih tvari?

Ukupno izvršavamo provjere na preko 800 štetnih tvari. Dosta više, nego što je predviđeno zakonodavcem. Pri tome smo toliko tačni, da bismo našli i zrno soli u bazenu od 50 m. Pored toga postoje štetne tvari, koje za hranu za bebe od strane zakona uopšte nisu regulisane. HiPP je prema svim mogućim štetnim tvarima sebi dobrovoljno nametnuo ekstremno stroge granične vrijednosti. Time smo strožiji od zakona. Ali neprocjenjivi doprinos po pitanju čistoće dolazi od samih poljuprivrednika: naši poljuprivrednici poznaju naš bezkompromisni uzgoj duže od 50 godina.

Bio od HiPPa znači također i ne postojanje kompromisa kod bioloških sirovina. Ali kako stvari izgledaju u produkciji?

HiPP Bio znači mnogo više. Između ostalog: puno ručnog rada – u poljuprivredi, kao i u produkciji. Od strane laboratorije dozvoljene sirovine se kod nas biraju rukama, kako bi se osigurala kvaliteta svake mrkve i svakog zrna graška. Sadržaj svake teglice podliježe kod nas 260 kontrola. Tek onda na nju dolazi HiPP Bio-pečat.

A kako je sa mesom?

Isto tako. Kad se životinja čuva odgovarajuće na livadi, te biološki uzgaja i hrani, onda to ne potiče samo blagostanje životinje, nego i njenu prirodnu otpornost i zdravlje. To se naravno odražava i u kvaliteti ukusa mesa. Znate, mi poznajemo "naše" Bio-poljuprivrednike desetlječima. Porijeklo svake životinje, od goveda do ćurke, možemo bez ijedne praznine dokumentovati. I iako se životinje propisno uzgajaju, te dobijaju samo biljnu hranu, ipak prije obrade do detalja provjeravamo bio-meso na moguće zaostatke. Tako do 100% možemo garantovati, da je HiPP bio-meso bezprijekorno.

Da li se iza Vašeg Bio-pečata krije i ekološki prikladna produkcija?

HiPP bio za nas znači poslovanje u skladu sa prirodom. Naš pogon u Pfaffenhofen proizvodi CO2 neutralno. Našu struju dobaljamo isključivo iz regenerativnih izvora. Konzekventni bio-uzgoj za mene uključuje i odgovornost za našu okolinu.

Gospodine HiPP, jedno zaključno pitanje: kakav je Vaš stav o genetskom inžinjeringu?

Ko me poznaje, zna da ja oduvijek genetski inžinjering u poljuprivredi kategorički odbijam. Zato me još više raduje, da je primjena genetskog inžinjeringa i bio-uzgoju i zakonski zabranjena. Po mom mišljenju, genetskim inžinjeringom promjenjeni sastojci nemaju mjesta u životnim namirnicama, a pogotovu ne u hrani za bebe.

Gospodine Hipp, hvala lijepo za razgovor.