Meni

HiPP Bio-pečat

Bio-garancija od HiPPa je sveobuhvatnija od EU-Bio-loga.

EU-Bio-logo Ministarstva za potrošaće se odnosi na zakonski utvrđene propise za bio-proizvode. Oni moraju biti ispunjeni, da bi se korsitio Bio-logo. Pridržavanje ovih propisa je za nas podrazumjevajuće. HiPP bio-kvaliteta prerasta opšte zahtjeve zakonskih propisa za bio-proizvode.


Obiteljsko poduzeće HiPP nudi isključivo najvišu kvalitetu i posvećeno je BIO uzgoju više od 50 godina te se žestoko protivi genetski modificiranim sastojcima.

Claus Hipp osobno jamči kvalitetu svojih proizvoda. Njegov potpis stoji na znaku HiPP kvaliete uz EU BIO Logo na svim HiPP-ovim proizvodima koji su proizvedeni iz BIO sirovina. Možete biti sigurni da ćete dobiti najbolje što priroda može ponuditi.

Koje prednosti nudi HiPP Bio-kvaliteta

HiPP koristi samo Bio-sirovine, koji su uzgajani po evropskoj ekološkoj odredbi. Pored toga, iz saznanja, da EU bio-logo sam još ne garantuje nepostojanje štetnih tvari, svi se proizvodi još jednom strogo kontroliraju.

Odmah po isporuci slijede prve provjere na štetne tvari – ako postoje primjedbe, roba se ne prima. Kako bi u konačnici postigli svoj cilj, da obrađujemo samo sirovine koje nemaju štetne tvari, mi vršimo provjere na svih 850 zaostataka. Pri tome se sa svojom vlastitom HiPP laboratorijom u Pfaffenhafenu u analitici pesticida ubrajamo godinama među vodeće laboratorije Evrope.

U teglicu ulazi dakle samo ono što je prošlo naš strogi sistem kontrole. Tek tada teglica zaslužuje HiPP bio-pečat.


Za šta stoji bio-logo po evropskoj odredbi?

Evropska ekološka odredba sadrži jasne smjernice, kako se eko-proizvodi trebaju proizvoditi. EU bio-logo treba da garantuje, da se označeni proizvodi proizvode kroz poljuprivredu koja

  • svoju zaštitu biljaka koncentriše na mjere spriječavanja
  • koristi samo neobrađeno sjeme
  • se odriče mineralnog gnojenja sa dušikom
  • sadrži propisan uzgoj životinja

Šta ne nudi bio-logo evropske odredbe?

Greškom se često predpostavi, da se sa bio-oznakom pristiže garancija za nepostojanje štetnih tvari. Ali to nije slučaj. Eu-bio-logo ne daje iskaz o tome da li je poljuprivredni proizvod, koji je po smjernici evropske ekološke odredbe proizveden i zaista oslobođen štetnih tvari.

Tako se u evropskim propisima regulišu samo oni faktori u procesu proizvodnje , koji podliježu neposrednom uticaju proizvodnog pogona. Međutim, nekonstrolisana ostaju opterećenja štetnim stvarima, koja sirovinama neprimjetno škode za vrijeme procesa proizvodnje. Ta opterećenja mogu nastati na primjer kroz nečistu podzemnu vodu, visoku koncentraciju štetnih tvari u zraku (u blizini aerodroma, prilaznih staza, industrijskih pogona i cesta sa gustim  saubraćajem)  ili kroz opterećenu stočnu hranu.