Da li moja beba dobiva dovoljno mlijeka?

Količina koju Vaša beba pije može se razlikovati od obroka do obroka i od dana do dana.

Dokaz o tome da je Vaše mlijeko dovoljno: Vaša beba ima četiri do pet puta dnevno tešku pelenu. Dodatno možete poleći svoju bebu jednom sedmično na vagu.