Meni

O porijeklu našeg BIO-mlijeka

Odakle dolazi BIO-mlijeko za HiPP BIO-mliječnu hranu?

Mlijeko isključivo sa farma sa strogom biološkom poljoprivredom

HiPP koristi isključivo mlijeko sa farma, koje rade po strogim pravilima biološke poljoprivrede. Krave se drže dostojno vrsti životinja i pasu preko 200 dana u godini na prirodnim livadama, koje se ne obrađuju mineralnim gnojivom i hemijsko-sintetičkim prskanjem. Ova prirodna ishrana životinja sa travom, sijenom i žitaricama garantuje najbolji BIO-kvalitet iz kojeg nastaje naše zdravo mlijeko bogato hranjivim tvarima. To čini BIO-mlijeko za HiPP mliječnu hranu tako vrijednim.

HiPP BIO-mlijeko se strogo kontroliše

Sve ovo se neprestano provjerava kroz neovisne institute kontrole putem nenajavljenih posjeta. Pored toga HiPP kontroliše sve proizvode u vlastitim laboratorijskim testovima, koji su još strožiji od onih koje zakonodavac predviđa. Sa tim želimo osigurati da se za Vašu bebu obrađuje samo najbolje BIO-mlijeko.