Meni

Intervju sa Clausom Hippom

Iz uvjerenja: Mliječna hrana od BIO-kvaliteta

Claus Hipp - BIO-kvalitet iz uvjerenja

Mladi roditelji kod imena HiPP prvo misle na hranu iz teglica. Od kada uopće postoji HiPP mliječna hrana?

Claus Hipp: Najmanji broj ljudi zna da mi već preko 40 godina proizvodimo mliječnu hranu. A već duže od 18 godina možemo nuditi mliječnu hranu čak u BIO-kvalitetu. I naravno da majke ovde sa pravom mogu očekivati jednaku pažnju kao što su navikli kod proizvodnje naše BIO-hrane u teglicama.

Zašto koristite BIO-mlijeko?


Claus Hipp: S obzirom da je najvažni sastav mliječne hrane za novorođenčad mlijeko, posebno nam je važno znati odakle dolazi izvorno mlijeko i koju stočnu hranu krave dobijaju. Naše krave se drže dostojno toj vrsti životinja i dobijaju samo travu, sijeno i pšenicu sa farme. Genetički promjenjena hrana u lancu ishrane je kod BIO-preduzeća generalno isključena.

BIO-kvalitet nije samo dobar za naše proizvode, već doprinosi i zaštiti okoline - tako što se ne koriste hemijska prskanja. Okolina u kojoj naša djeca rastu.

Zašto se HiPP i kod mliječne hrane oslanja na Bio-kvalitet?

Claus Hipp: Ko stavi bebe u centar pažnje taj nosi veliku odgovornost. Prema našoj 50godišnjoj tradiciji oslanjamo se i kod mliječne hrane iz uvjerenja na strogo kontrolisano BIO-mlijeko. Naravno da je ono nešto skuplje od običnog mlijeka. To će možda zaustaviti druge proizvođače ali ja Vama mogu osigurati: Isplati se.