Meni

Šta znači Bio-Kvalitet?

HiPP-BIO-pečat garantuje posebno stroga pravila

Bebe koje se ne doje nikako ili samo djelemično zahtjevaju posebnu hranu koja se orjentiše prema uzoru na majčino mlijeko. Organizam novorođenčadi je još uvijek veoma osjetljiv. Iz tog razloga je sastav mliječne hrane za bebe zakonski jasno uređen. Kao osnova svih mliječnih hrana služi kravlje mlijeko, koje pruža kalcij i dragocjene bjelančevine.
HiPP-u je prirodnost iznimno važna, te kao izvorni proizvod za njegovu BIO mliječnu hranu koristi isključivo strogo kontrolisano BIO-mlijeko.

Više od 40 godina iskustva

HiPP BIO-mliječne hrane razvijaju već preko 40 godina specijalisti iz oblasti hrane za novorođenčad na osnovi najnovih naučnih saznanja. Sa korištenjem Bio-sastojaka kod izbora primarnog proizvoda značajno prevazilazimo stroge zahtjeve zakonodavca kad je u pitanju hrana za novorođenčad.

Greenpeace : Predikat « preporučljivo »

Ovo potvrđuje i Greenpeace. U savjetniku za kupovinu « Mlijeko za djecu - užitak bez genetičkog inžinjeringa » su BIO-mliječne hrane od HiPP-a kao jedina velika i široko dostupna marka za mliječnu hranu dobile predikat « preporučljivo ».

Uzgoj gentski modificiranih biljaka (također i za životinjsku hranu) je prema EU Bio-propisima jasno zabranjen. I HiPP vjeruje u biološki uzgoj kao i u činjenicu da je on nespojiv sa genetičkim inžinjeringom. Naše dugogodišnje iskustvo u preradi Bio-primarnih proizvoda garantuje pri tome najbolji Bio-kvalitet. Tako se preko 600 kontrola pri svakoj produkcionoj šarži brinu za najveću moguću sigurnost za Vašu bebu.

HiPP Bio-pečat

Iza ovog posebnog Bio-kvaliteta, za koji Claus Hipp lično garantuje, stoji HiPP Bio-pečat. Garantuje najveći kvalitet i nadmašuje EU-Bio-zahtjeve. Osim toga prevazilazimo kod izbora primarnog proizvoda za HiPP mliječnu hranu značajno stroge zahtjeve zakonodavca kad je u pitanju mliječna hrana.