Meni

Da li je moje dijete ugroženo alergijama?

Dijete je ugroženo alergijama ako jedan direktni rod (majka, otac ili braća/sestre) već ima alergiju, jer je sklonost na alergije nasljedna. Trenutno 20-30% beba pati od alergije. Alergije se mogu izraziti u raznim oblicima. Da li će beba razviti alergiju zavisi od mnogih faktora. Jedan od faktora je ishrana u prvim mjesecima života.

Odlučujuću ulogu za pokretanje alergije igra mliječna bjelančevina.