Proizvodnja & kontrola kvaliteta

Iako prerađujemo samo odabrane sastojke, put do vrhunske kvalitete vodi isključivo preko osmišljenog sistema kontrole.

Najmanje 260 kontrola

Put do vrhunske kvalitete vodi preko strogog sistema kontrole

Sadržaj jedne teglice vodi od pregleda tla, preko analize izvornog proizvoda do kontrole krajnjeg proizvoda, što čini sigurnosni sistem koji sa minimalno 260 kontrola osigurava kvalitet. Kada naši seljaci izvrše berbu i donesu voće i povrće taj izvorni proizvod se testira na najvažnije tvari. U slučaju da naši laboratoriji nađu neki sastav koji tu ne pripada, mi te izvorne proizvode više nećemo koristiti.

HiPP-Laboratoriji se širom Evrope ubraja u najbolje