Filozofija preduzeća & Menadžment etike

Već preko 5 decenija u skladu sa prirodom

Preduzeće HiPP već duže od pet decenija stoji za svjesno i osjetljivo ophođenje sa temama priroda, čovjek i ekonomija. Tako i Claus Hipp oduvijek sa svojim imenom garantuje lično za kvalitet proizvoda ove kuće.