Pretraga HiPP proizvodaopasnost od pojave alergije


Prošireno pretraživanje proizvoda

Plan ishrane: od rođenja do 4. mjeseca života

**SZO preporučuje dojenje do 2. godine života ili duže. Ako ne dojite, preporučujemo HiPP Mliječne formule ili HiPP HA formule, specijalno kreirane za individualnu starosnu grupu vašeg djeteta.

Tokom prvih mjeseci života bebe, dojenje je najbolje za vašu bebu.

Ako ne dojite, industrijski proizvedene formule za dojenčad su jedina alternativa. Formule za dojenčad su sastavljene na način da u potpunosti pokrivaju nutritivne potrebe bebe tokom njenih prvih mjeseci života. Zbog toga se one mogu koristiti kao jedini oblik ishrane. Unutar asortimana formula za dojenčad, razlikujemo hranu sa prefiksom “Pre” i hranu sa brojem “1”. Ove dvi